Enginering

Na de ontwerpfase worden al onze staalconstructies met een 3D tekenpakket uitgewerkt. De ontwerper maakt een compleet 3D model van de staalconstructie, die alle relevante informatie bevat die vereist is voor het produceren en monteren.

We hechten veel waarde en besteden veel aandacht aan een goede afstemming tussen de wensen van onze opdrachtgevers en onze engineers.

Samenwerken begint met een heldere en duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen. Planning is hierbij enorm belangrijk maar daar blijft het natuurlijk niet bij. In het moderne tijdperk waarin we leven moeten niet alleen de menen maar ook de tekenprogramma’s met elkaar kunnen communiceren. Door gebruik te maken van geavanceerde tekensoftware kunnen we met onze opdrachtgevers en leveranciers alle verschillende onderdelen binnen een project op elkaar afstemmen. De kosten welke vroeger nog wel eens gemaakt werden vanwege fouten sluiten we hiermee vrijwel uit.

Na de constructieberekeningen wordt vanuit een tekenprogramma de complete staalconstructie gemodelleerd. De productierelevante informatie wordt vanuit dit tekensysteem via de werkvoorbereiding doorgesluisd naar de productiemachines.